Ако отговорът не е бира, значи сте задали грешен въпрос.