Един от онези дни, в които последното място на паркинга е заето