Нищо не разкрасява така спяща жена, така както седящо до нея малко дете с флумастери.